ඉරානයේ ඖෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ ශ්‍රී ලංකාවට..

January 11, 2017 at 2:22 am | lanka C news | ලංකා සී නිවුස්
ඉරානයේ ඖෂධ හා ශල්‍ය උපකරණ ශ්‍රී ලංකාවට..

ඉරානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති MohomadZaeriAmirani මහතා සහ සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්ත රාජිත සේනාරත්න මහතා අතර සුහද සාකචිඡාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි.

එහිදී ඉරානය නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරිම සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට ශ්‍රී ලංකාවෙි ඇති හැකියාව පිළිබදව දිර්ඝ ලෙස සාකචිඡා කෙරුනි.

ඉරානයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීමෙි තාක්ෂණය සහ ඖෂධ ආනයනය කිරීමෙි ගිවිසුමක් 2005 වසරේ දී අත්සන් කෙරුනි. එම ගිවිසුමට අනුව ඖෂධ වර්ග 37 ක් සහ ශල්‍ය උපකරණ 10 ක් ආනයනය කිරීම ටනියමිතව තිබුනි. 2012 වසරේ දී ඉරානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඖෂධ ආනයනය කිරිම සදහා තවත් ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇත. ඉරානය මෙි වන විට රටවල් 40 කට ඖෂධ අපනයනය කරයි. ඒ අනුව ඉරානයේ නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරිමට ඇති හැකියාව පිළිබදව සොයා බලන ලෙස රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවෙි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය එචි.එම්.එම්රූමි මහතාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී ඇත. ඉරානයේ ඖෂධ නිෂ්පාදනය දැකබලා ගැනීම සදහා එරටට පැමිණෙන ලෙස ද තානාපතිවරයා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාට මෙහිදී ආරාධනා කර සිටියේය.

– නිපුන් ඒකනායක

1,072 Viewers
Main News