වැල්ලවත්තේ ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටෙද්දී ඇතුලත CCTV පටිගත වූ දර්ශණ මෙන්න..

May 19, 2017 at 10:14 pm | lanka C news
වැල්ලවත්තේ ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටෙද්දී ඇතුලත CCTV පටිගත වූ දර්ශණ මෙන්න..

වැල්ලවත්තේ සැවෝයි සිනමා ශාලාව ආසන්නයේ පිහිටි ‘ද එක්සලන්සි’ මහල් ගොඩනැගිල්ල කඩා වැටුනු අවස්ථාව එම ගොඩනැගිල්ලේ ඇතුලත සවිකර තිබූ CCTV වල පටිගත වී තිබුණේ මෙසේය.

18,200 Viewers
Main News