වැඩබිම් අනතුරුවලදී කම්කරු වන්දි ප්‍රමාණය ලක්‍ෂ දහය දක්වා ඉහලට..

September 27, 2018 at 2:09 am
වැඩබිම් අනතුරුවලදී කම්කරු වන්දි ප්‍රමාණය ලක්‍ෂ දහය දක්වා ඉහලට..

සේවකයකු සේවයේ යෙදි සිටියදි අනතුරකට පත්වී මියයෑමේදි ලබාදුන් වන්දිය රුපියල් ලක්ෂ පහක් වන අතර එය රුපියල් ලක්ෂ දහය දක්වා වැඩිකිරීමට

අද උතුරු පළාතේ පත්වීම් දෙන්නේ තරග විභාග පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි…

September 24, 2018 at 2:05 am
අද උතුරු පළාතේ පත්වීම් දෙන්නේ තරග විභාග පැවැත්වීමෙන් අනතුරුවයි…

උතුරේ ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් යුද්ධය නිසා පීඩා විඳි පිරිසක්. ඒ අයට නැවත ඔබේ සේවයෙනුත් පීඩා විඳින්න ඉඩ තබන්න එපා. නිමාවුණු යුද්ධයෙන්

රජය ඉදිකර දෙන වතු නිවාස සුදුසු නැතැයි වතු කම්කරුවන් විරෝධතා..

September 23, 2018 at 2:06 am
රජය ඉදිකර දෙන වතු නිවාස සුදුසු නැතැයි වතු කම්කරුවන් විරෝධතා..

රජය මගින් වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඉදි කරන නව නිවාස ව්‍යාපෘතියට සමගාමිව තම වතු යායේ ඉදි කිරිමට සැලසුම් කර ඇති නිවාස 50 ක් ඉදි කිරිමට වතු පාලන

පුරන් කුඹුරු අක්කර 30ක් වසවිස නැති ගොවිතැන් අරඹයි..

September 21, 2018 at 2:06 am
පුරන් කුඹුරු අක්කර 30ක් වසවිස නැති ගොවිතැන් අරඹයි..

ජාතික අවශ්‍යතාවක්ව පවතින වස විසෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ කර්තව්‍යයට පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය ලබාදෙමින් මිනුවන්ගොඩ කැම්සෝ

තිලාපි මත්ස්‍යය පැටවුන් දහ හතරදාහසක් වතු පොකුණු ජලාශවලට මුදා හැරේ…

September 20, 2018 at 2:05 am
තිලාපි මත්ස්‍යය පැටවුන් දහ හතරදාහසක් වතු පොකුණු ජලාශවලට මුදා හැරේ…

වතු ජලාශ ආශ්‍රිතව මත්ස්‍යය වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරිම අරමුණින් හා වතු ආශ්‍රිතව සිටින ළමුන්ගේ සහ වතු කම්කරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහල

එළවලු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ශීතාගාරය ඉදිකරයි..

September 19, 2018 at 2:08 am
එළවලු සහ පළතුරු ගබඩා කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ශීතාගාරය ඉදිකරයි..

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං සන්ධූ මහතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්

ශ්‍රී ලංකා දකුණු ඉන්දියා ධීවර ප්‍රශ්න විසදන හැටි කථානායක කරු ඉන්දියාවේදී කියයි..

September 18, 2018 at 2:02 am
ශ්‍රී ලංකා දකුණු ඉන්දියා ධීවර ප්‍රශ්න විසදන හැටි කථානායක කරු ඉන්දියාවේදී කියයි..

වර්තමානයේ දී ශ්‍රී ලංකාවත් දකුණු ඉන්දියාවත් අතර, ගොඩනැගෙමින් පවතින සුහද සම්බන්දතාවය උපයෝගී කර ගනිමින් දෙරට අතර පවතින