40%ක පසු අස්වනු හානිය වලක්වනවා..

May 10, 2017 at 2:20 am
40%ක පසු අස්වනු හානිය වලක්වනවා..

නිසි ප්‍රවාහන හා ඇසුරුම් ක්‍රමවේද සහ ගබඩා පහසුකම් නොමැති වීම හේතුවෙන් මෙරට එළවළු හා පළතුරු නිෂ්පාදනවල සිදු වන සියයට 40ක පමණ පසු අස්වනු හානිය

නව ව්‍යවසායකත්ව යෝජනා 1,500ක්…

May 7, 2017 at 2:09 am
නව ව්‍යවසායකත්ව යෝජනා 1,500ක්…

ඩොලර් මිලියන 125 ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක නව ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපෘති වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට නව ව්‍යවසායකත්ව යෝජනා

ඇමතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන ‘ආසියානු කලාපීය කාන්තා නායකත්ව උත්තම’ සම්මානයෙන් පුදයි..

May 5, 2017 at 2:26 am
ඇමතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන ‘ආසියානු කලාපීය කාන්තා නායකත්ව උත්තම’ සම්මානයෙන් පුදයි..

තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සමාජගත කිරීමට කැපවීම සම්බන්ධයෙන් “ආසියානු කලාපීය කාන්තා නායකත්ව උත්තම සම්මානය” තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී

බස්නාහිර පාසල්වල ඩෙංගු පරික්ෂාවෙන් මදුරු කීටයින් සහිත පරිශ්‍ර 298 ක්.. 106 කට නඩු..

May 4, 2017 at 2:05 am
බස්නාහිර පාසල්වල ඩෙංගු පරික්ෂාවෙන් මදුරු කීටයින් සහිත පරිශ්‍ර 298 ක්.. 106 කට නඩු..

රෝගීන් සහ මදුරු කීටයින් පිළිබද ආෙවික්ෂණ දත්ත වලට අනුව අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක 12 ක් හදුනාගෙන ඇත. එම දිස්ත්‍රික්කවල සමස්තයක් ලෙස පාසල් පද්ධතිය

රට පුරා වකුගඩු රෝගීන් 38,000ක්..

April 30, 2017 at 2:10 am
රට පුරා වකුගඩු රෝගීන් 38,000ක්..

අද වනවිට වකුගඩු රෝගය අප මුහුණ දී සිටින ප්‍රධාන පෙළේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්. මෙරට බෝනොවන රෝග අතුරින් වකුගඩු රෝග සදහාවන ප්‍රතිකාර සදහා ද ඉතා ඉහළ

හෙද ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට උපදෙස්..

April 28, 2017 at 2:03 am
හෙද ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට උපදෙස්..

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාන මාරුවීම් නියෝග සහ නව පත්වීම් මත අනුප්‍රාප්තිකයෙකු ලබාදෙන ලද හෙද හෙදියන් මැයි මස 01 වනදාට ප්‍රථම අදාල ස්ථාන මාරුවීම්

කුරුඳු ආදායම ගැන ඉහල නංවන්න සාකච්ඡා..

April 27, 2017 at 2:06 am
කුරුඳු ආදායම ගැන ඉහල නංවන්න සාකච්ඡා..

දේශීය කුරුඳු කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදනය සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවක් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ඇමති දයා ගමගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

පිළිකා ඖෂධ පිළිබදව විෂමාචාර සිද්ධීන්වලට සම්බන්ධ සමාගමක් අසත්‍ය ප්‍රචාර කරනවා..

April 26, 2017 at 2:06 am
පිළිකා ඖෂධ පිළිබදව විෂමාචාර සිද්ධීන්වලට සම්බන්ධ සමාගමක් අසත්‍ය ප්‍රචාර කරනවා..

ඖෂධ මිල අඩු කිරිම සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඖෂධ ටෙන්ඩර්වල සිදු වී ඇති දුෂණ වංචා නතර කිරිම හේතුවෙන් ඖෂධ සමාගම් කැළඹී ඇත. විෂමාචාර සිද්ධීන්වලට