ධීවරයින්ට වාසියක් හදීසියේම මුහුදු වෙරලට මාළුන් ගොඩ ගසයි… කිලෝ 1800 ක් පමණ හසු වෙයි…

November 5, 2018 at 2:16 am
ධීවරයින්ට වාසියක් හදීසියේම මුහුදු වෙරලට මාළුන් ගොඩ ගසයි… කිලෝ 1800 ක් පමණ හසු වෙයි…

මුලතිව් මුහුදේ සිදු වූ කිසියම් වෙනස්වීමක් හේතුවෙන් මුලතිව් මනර්කුඩඉරිප්පු මුහුදු තීරයට විවිධ වර්ගයන්ට අයත් මාළුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගසාගෙන

පාසලක සිසුවෙකුට ලිංගික අතවර කල විදුහල්පති වරයෙකු අත්අඩංගුවට…

November 3, 2018 at 2:03 am
පාසලක සිසුවෙකුට ලිංගික අතවර කල විදුහල්පති වරයෙකු අත්අඩංගුවට…

සිසුවා විසින් අදාල විදුහල්පති වරයා පිළිබඳව දෙමාපියන්ට දැනුම් දීමෙන් පසදුව දෙමාපියන් විසින් අදාල විදුහල්පතිවරයාට එරෙහිව සිදුකල පැමිණිල්ලට

නායගිය හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය මගින්ට ගමන් කිරිම සදහා විවෘත කෙරේ…

October 31, 2018 at 2:05 am
නායගිය හැටන් බගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය මගින්ට ගමන් කිරිම සදහා විවෘත කෙරේ…

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශය් මත නොර්වුඩ් මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය කාර්යයාලය මගින් ප්‍රතිසංස්කරණය කල

වතුකම්කරු දෛනික පඩිය 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙසට ඉල්ලා වව්නියාවේ විරෝධතා…

October 30, 2018 at 2:08 am
වතුකම්කරු දෛනික පඩිය 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙසට ඉල්ලා වව්නියාවේ විරෝධතා…

වව්නියාවේ නැවත පදිංචිව සිටින වතුකම්කරයේ වැසියන් පිරසික් විසින් අදාල විරෝධතාව සංවිධානය කොට තිබූ අතර විරෝධතාවය වෙුවෙන්

යතුරු පැදිය බේරන්න ගිය බස් රථය කැලේ යයි… සිව් දෙනෙකුට තුවාල…

October 29, 2018 at 2:07 am
යතුරු පැදිය බේරන්න ගිය බස් රථය කැලේ යයි… සිව් දෙනෙකුට තුවාල…

කොළඹ සිට යාපනය දක්වා ගමන් ගත පෞද්ගලක බස්රථයක් යාපනය මහනුවර ඒ-9 ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිලිනොච්චිය මුරගණ්ඩි ප්‍රදේශයේදී අනතරුට