රසායනික ගොවිතැන පරදා දෙගුණයක් අස්වැන්න දෙන අපේ ගොවිතැන කීනිගමදී

පෞරාණික වට්ටෝරු අනුව යමින් වගා කල වී ගොවිතැනින් ඉතා ඉහල අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට ගම්පහ කීනිගම ගම්වාසීන් සමත්ව ඇත.

කළුහීනටි සහ මඩතවාලූ යන පැරණි සිංහල වී වර්ග මෙසේ වගා කර ඇති අතර අක්කරයකට බුසල් 100-120ත් අතර ප‍්‍රමාණයක් ඔවුනට ලැබී ඇත. සාමාන්‍යනේ තෙත් තලාපයට අයත් ගම්පහ ප‍්‍රදේශයේ රසායනික ගොවිතැනෙන් ලැබෙන උපරිම අස්වැන්න අක්කරයකට බුසල් 60-70ත් අතර වේ.

අවට පරිසරයෙන් පහසුවෙන් සොයාගතහැකි ශාක වර්ග 25-30 ප‍්‍රමාණයක් වට්ටෝරුවකට අනුව එකට කොටා ජලයේ දියකර සති දෙකෙන් දෙකට ඉසීම සිදුකරන අතර මේ සඳහා කිසිදු රසායනික පොහොරක් වල් නාශකයක් අවශ්‍ය නොවේ.

හෙට දිනයේ (09) සවස 6.00 සිට 7.00 දක්වා භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වා කමත් මංගල්‍ය ඇරඹෙන අතර වසර ගණනාවකට පෙර අතහැර දැමූ චාරිත‍්‍ර වාරිත‍්‍ර ගණනාවක් මෙහිදී යළී හඳුන්වා දෙනු ඇත.

25,390 Viewers

——

cnewss

Add-here-new

contactus-n