ශක්‍යතා අධ්‍යනය අවසන්… ශ‍්‍රී ලංකාවට න්‍යෂ්ටික බලාගාර

ශ‍්‍රී ලංකාව තවමත් න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන තීරණ කරා එළැඹ නැති වුවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජනන සැලසුම් වලට අදාළව තිබෙන උපක‍්‍රම අනුව න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීමට නියමිත යයි තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප‍්‍රකාශ කරයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දිගුකාලීන ජනන සැලසුම් අනුව 2025න් පසුව න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීමට නියමිත වන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අනාගතයේදී ලෝක මට්ටමින් මෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකාව තුළද න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය දියුණු වන බවත් එහෙයින් න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදි කිරීමේදී මුහුණදීමට සිදුවන අත්දැකීම් සදහා ජනතාව සූදානම් විය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් දැනටමත් කර ඇති අතර අනාගත න්‍යෂ්ටික කටයුතු සදහා රුසියාවේ සහය ලැබීමට නියමිත බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

16,635 Viewers

——

cnewsgossip99_22_0gossoplankamuthupini

Add-here-new

contactus-n