‘මහත්මා ගාන්ධි’ සාම සම්මානය මහීපාල හේරත්ට

ඉන්දියාවේ සී.එම්.යූ. ආයතනය මඟින් වසරක් පාසා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ප්‍රදානය කරනු ලබන මහත්මා ගාන්ධි සාම සම්මානය මෙවර හිමි වී ඇත්තේ සබරගමු පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය මහීපාල හේරත් මහතාටය.

පසුගිය වසර කිහිපය තුලදී පළාත් ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරයා  ලෙස කටයුතු කරමින් පළාත තුල අන්තර් ආගමික සහ වාර්ගිත සහයෝගීත්වය රැකගැනීම සඳහා ඉටුකරන ලද මෙහෙවර අගයමින් මහීපාල හේරත් මහතා වෙත මෙම සම්මානය පිරිනැමූ බව සී.එම්.යූ. ආයතනය කියා සිටී.

අදාල සම්මාන ප‍්‍රධානෝත්සවය නොවැම්බර් මස 30වන දින ඉන්දියාවේ ලක්නව් නුවරදී සිදුකෙරේ.

මෙයට පෙර මහත්මා ගාන්ධි සම්මානය හිමිකරගෙන ඇත්තේ මොරිෂස් ජනාධිපති එනර්තෝඞ් පන්ගුත් මහතායි.

8,036 Viewers

——

cccccclankacnews

enews2

Add-here-new

contactus-n