දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයක… විදුලි බිල වැඩිකල යුතුමයි – ලංවිම

විදුලිය ගාස්තු වැඩි කරන ආකාරය හා ඊට අදාළ යෝජනාවලියක් විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත එවා ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීම සඳහා හෙට ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරෙන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දමිත් කුමාරසිංහ මහතා පැවැසීය.

ඉන්ධන මිල ඉහළ යෑම හා අනෙකුත් තත්ත්වයන් යටතේ, විදුලිබල මණ්ඩලය දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක් ව ඇති බැවින්, විදුලිය ගාස්තු වැඩි කළ යුතු ව ඇතැයි මණ්ඩලය ඉල්ලා ඇති බව අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ ය.

එම යෝජනාවලිය පිළිබඳ ව මහජන අදහස් ලිඛිතව ලබාගැනීමට සති තුනක කාලයක් ලබාදෙන බවත්, ඉන් පසුව වාචිකව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට තවත් එක් දිනක් ලබාදෙන බවත්, ඔහු ප‍්‍රකාශ කළේ ය. මහජන අදහස් ලබාගැනීමෙන් පසුව, එම අදහස් හා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් එවන ලද යෝජනාවලිය ද සැලකිල්ලට ගෙන නව විදුලිය ගාස්තු ක‍්‍රමය සකස් කරන බව අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා කීවේ ය. මේ අතර විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග අනුව, විදුලි ගාස්තු වැඩිවීම කාණ්ඩ වශයෙන් සිදුවනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

විදුලි ඒකක 1-30 දක්වා ද, ඒකක 1 සිට 60 දක්වා ද, ඒකක 1 සිට 90 දක්වා ද, ඒකක 90 සිට ඉන් ඉහළට ද ආදී වශයෙන් නිශ්චිත ප‍්‍රතිපත්තියකින් විදුලිය ගාස්තු වැඩිවනු ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග කියයි.

8,558 Viewers

Add-here-new

contactus-n