අක්කර 15000ක් දෙන්න යන ආණ්ඩුවට ලොවෙත් නැති පාඩමක් දකුණු පළාත් සභාව උගන්වයි…

January 12, 2017 at 10:02 pm | lanka C news
අක්කර 15000ක් දෙන්න යන ආණ්ඩුවට ලොවෙත් නැති පාඩමක් දකුණු පළාත් සභාව උගන්වයි…

ශ්‍රි ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඉඩම් සම්බන්ධව පලාත් සභාවන්ට ඇති බලතල නොසලකා හම්බන්තොට ජනතාවගේ පාරම්පරික ඉඩම් ඇතුළුව අක්කර 15,000 දකුණු පලාත් සභාවේද අනුමැතියෙන් තොරව ජනාධිපතිවරයාගේ ද අනු දැනුමකින් තොරව 2017 ජනවාරි 7 වෙනි දින චීන සමාගමකට පැවරිම සම්පූර්ණයෙන්ම නිතී විරෝධී කටයුත්තක් යයි ප‍්‍රවණ නීති විශාරදයෝ පෙන්වා දෙති.

මෙසේ ඉඩම් පැවරීමට විරුද්ධව විරෝධතා පැවත්වීමට ඇති අයිතිය පොලිසිය හරහා වලක්වමින් ආනයනය කරන ලද මැරයන් ලවා අහිංසක නිරායුද ගම් වැසියන්ට පහර දී ඔහුන් අත් අඩංගුවට ගෙන බන්ධනාගාර ගත කර ඇතැයිද චෝදනා එල්ල වෙමින් ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඉමම ඉඩම් පවරා දීමට එරෙහිව දකුණු පලාත් සභාව තුල පක්ෂ භේදයකින් තොරව විරෝධය පෑමටත් එමෙන්ම මෙම නීති විරෝධී ඉඩම් අක්කර 15000 පවරාගෙන විදේශීය සමාගමකට පැවරීමට ගන්නා උත්සහය ව්‍යයාර්ථ කිරීමටත් අවශ්‍ය පියවර අදාළ දකුණු පලාත් සභාවේ මහජන නියෝජිතයින් විසින් ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

“පරිශිෂ්ටය II
ඉඩම් සහ ඉඩම්වල පදිංචි කරවීම – පිටු අංක 234 සහ 235
රජයේ ඉඩම් ජනරජය සතුව දිගට ම පැවතිය යුතු අතර, 33 (ඈ) ව්‍යවස්ථාව අනුව හා එම කාරණය පාලනය කෙරෙන ලිඛ්ත නීතියට අනුව එම ඉඩම බැහැර කළ හැකිය.
ඉහත කී ආකාරයට ඉඩම් පිලිබඳ විෂයය, පහත දැක්වෙන විශේෂ විධිවිධානවලට යටත්ව, පලාත් සභා විෂයයක් විය යුතු ය.
1: රජයේ ඉඩම් –
II.සංව්ත හෝ සමගාමි විෂයයක් සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය රජයේ ඉඩම්, ආණ්ඩුව විසින් එම කාරණය පාලනය කෙරෙන නීතිවලට අනුකුලව ප්‍රයෝජනයට ගනු ලැබිය හැකිය. එම ඉඩම් එම විෂයය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනිම පිළිබඳව ආණ්ඩුව විසින් අදාළ පලාත් සභාව විමසිය යුතු ය.
1:2.සෑම පලාත් සභාවකටම, පලාත් සභා විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වී ඇති එම පලාත ඇතුළත ඇති, රජයේ ඉඩම් ආණ්ඩුව විසින් ලබා දිය යුතු ය. පලාත් සභාව විසින් එම රජයේ ඉඩම්, එම කාරණය පාලනය කෙරෙන නීති හා කොන්දේසිවලට අනුකුලව පරිපාලන කිරීම, පාලනය සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම කළ යුතු ය.
1:3.පළාතක ඇතුළත ඇති රජයේ ඉඩම් යම් පුරවැසියකුට හෝ සංවිධානයකට පවරා දීම හෝ නියාදනය කිරීම, අදාළ පලාත් සභාවේ උපදේශය මත එම කාරනය පාලනය කෙරෙන නීතිවලට අනුකුලව, ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කල යුතු ය.” ( උපුටා ගැනිම ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රක සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව )

220 views
Main News