අගමැතිගේ ගැසට් නිවේදනය පහල නිලධාරියෙක් බල රහිත කරයි.. සියළු බැංකුවලට දැනුම් දේ..

February 3, 2021 at 10:02 pm | lanka C news
අගමැතිගේ ගැසට් නිවේදනය පහල නිලධාරියෙක් බල රහිත කරයි.. සියළු බැංකුවලට දැනුම් දේ..

මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින ඊයේ දිනයේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයක් බලරහිත කරමින් ආනයන අපනයන පාලකවරයා සියළු බැංකු වෙත දැනුම් දීමක් කර ඇත.

එසේ බල රහිත කර ඇත්තේ ටයිල් හා නාන කාමර උපාංග ආනයනය තහනම් කරමින් නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අත්හිටුවමින් මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඊයේ දිනයේ දී නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයයි.

ආනයන පාලක ජනරාල්වරයා විසින් සියළු බැංකු ප‍්‍රධානීන් වෙත මේ බව ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව තවදුරටත් නානකාමර හා ටයිල් මෙරටට ආනයනය කිරීම අත්හිටවනු ඇත.

62,993 views
Main News