අගමැති රනිල් ජාතිය අමතයි.. තමනට ලංකාවෙත් ලෝකයේත් එකම නිවස ගිනිබත් බව කියයි…

July 11, 2022 at 4:15 pm | lanka C news
අගමැති රනිල් ජාතිය අමතයි.. තමනට ලංකාවෙත් ලෝකයේත් එකම නිවස ගිනිබත් බව කියයි…

අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ජාතිය අමතමින් විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් සිදු කලේය.

තම නිවස ගිනි තැබීම පිලිබදව ඔහු එහිදී අදහස් පල කරමින් කියා සිටියේ තමනට ලංකාවේත්, ලෝකයෙත් ඇති එකම නිවස එය බවයි.

වටිනා පොත් 2500ක් පමන තිබූ පුස්තකාලයක්ද එහි වූ බවත් ඔහු පැවසීය.

86,001 views

57 Comments to “අගමැති රනිල් ජාතිය අමතයි.. තමනට ලංකාවෙත් ලෝකයේත් එකම නිවස ගිනිබත් බව කියයි…”

  1. Ranjith says:

    This guy is talking nonsense. He is talking about Hiteler’s actions. But he should remember that he killed many youth at Batalanda camp by more cruel ways than Hitler killed Jews. When think about those brutal killing of youths, I would rather happy him being thrown into the flame as he did for those youths. Also he said that he doesn’t have any other house than this, but nearly 50% of Sri Lankans do not have a house even in a remote village.

  2. E Gona Vikka says:

    What shame, isn’t he trying to incite racial violence by making insinuating comments about Hakeem and Sumanthiran. What a shame. This is the world class decent politician as he claims or someow he is just another old school disgusting politician?. And when we saw live how these thug police members were attacking in armed civilians he says they tripped, on their own, is this how a responsible pm speaks. In a volatile situation like this. Just trying to white wash human rights violation in front of his house. How come he has all these valuable national treasures in his house. He should have given them to libraries, and meusiums long time ago what are they keeping them for in his house until now. Ranil should learn the impermanence of life and everything materialistic. This is the nature that nothing is permanent. When people are dying on the roads with no food he laments of a book and a paintings that belong in the national archives and meusium . I am ashamed of his shallowness, falsely hyped PM for intelligence he turn out to be just another stupid politician. Who is just cunning. Doesn’t he know as he was aiding all the plans of world elite to bring this country down to present state, the idea is to make them suffer. He has just just gone to buildrrburg and ate and came, he didnt know all these sinister plans for our country way before all these happens and that he is their agent to execute these evil plans on our country and he is the handler even for Gota

Main News