අත්අඩංගුවට ගත් කඩු-පිහි පල්ලිවලට ආපසු දුන් OICගේ වැඩ තහනම්..

August 7, 2019 at 4:40 pm | lanka C news
අත්අඩංගුවට ගත් කඩු-පිහි පල්ලිවලට ආපසු දුන් OICගේ වැඩ තහනම්..

ඉස්ලාම් පල්ලියකින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද කඩු හා පිහි තොගයක් නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන ලද මහනුවර වෙලම්බඩ වැඩබලන පොලිස් ස්ථානාධිපතිගේ වැඩ තහනම් කර ඇත.

කඩු 76ක් හා පොරෝ 13 ක් වෙලම්බඩ පොලිස් ස්ථානධිපතිවරයා නැති අවස්ථාවක වැඩ බලන ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් නැවත එම පල්ලියට ලබාදීමට සූදානම් වී ඇති බව පොලිස් මාද්‍ය ප‍්‍රකාශයකවරයා සදහන් කරයි.

අදාල සිදුවීම ගැන විමර්ශණයක්ද ආරම්භ කර තිබේ.

89 views
Main News