අද ආසාදිතයන් 2169ක්….

June 19, 2021 at 8:50 pm | lanka C news
අද ආසාදිතයන් 2169ක්….

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 749ක් වාර්තා වීමත් සමග අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 2169 දක්ව ඉහල යයි.

ඒ සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 237549
කි.

1,979 views
Main News