අද ආසාදිතයන් 2361ක්…

June 17, 2021 at 9:30 pm | lanka C news
අද ආසාදිතයන් 2361ක්…

අද තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 526ක් හදුනාගැනීමත් සමග අද හදුනාගත් සම්පූර්ණ ආසාදිතයන් ගණන 2361ක් වෙයි.

ඔවුන්ද සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 233053 කි.

1,683 views
Main News