අද තරගයට මහා පොලිස් බල ඇණි කැදවයි.. පේ‍්‍රක්‍ෂකයින් අත්අඩංගුවට ගන්න සියල්ල සූදානම්..

August 31, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
අද තරගයට මහා පොලිස් බල ඇණි කැදවයි.. පේ‍්‍රක්‍ෂකයින් අත්අඩංගුවට ගන්න සියල්ල සූදානම්..

ශ‍්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර අත කොලඹදී පැවැත්වෙන සිවුවන එක්දින තරගය සදහා දැඩි පොලිස් ආරක්‍ෂාවක් යොදවා ඇත.

අමතරව දහසක පොලිස් බලඇණියක් කැදවා ඇති අතර ඊට අමරතව කැරළි මර්ධන ඒකක මෙන්ම විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම්ද සූදානම් කර තිබේ.

තරගට බාධා කරන්නන් හදුනා ගැනීම සදහා පිටිය වටා CCTV කැමරා ස්ථාපිත කර ඇති අතර පිටිය මැදට පනින පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක්ද යොදවා ඇත.

30 views