අද දිනයේ පමණක් රුපියල 1.50කින් බාල්දු වේ.. ලෝකයේ සියළු මුදල් ඒකක හමුවේ බාල්දු වේ..

September 18, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
අද දිනයේ පමණක් රුපියල 1.50කින් බාල්දු වේ.. ලෝකයේ සියළු මුදල් ඒකක හමුවේ බාල්දු වේ..

ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය ඉතිහාසයේ එක් දිනක් තුළ ඇමෙරිකානු ඩොලරයක් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල බාල්දු වූ උපරිම අලය අද දිනයේ වාර්තා වෙයි.

අද දිනයේ මහ බැංකුව සදහන් කරන්නේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 163.10ක් හා විකිණුම් මිල 166.64ක් ලෙසයි.

ඊයේ දිනයේ මහ බැංකුවේ වාර්තා අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 161.81ක් වූ අතර විකුණුම් මිල වූයේ රුපියල් 165.14කි.

මෙම කාලයේදී පමණක් ඩොලරය හමුවේ රුපියල අවප‍්‍රමාණය රුපියල් 1.50කි.

ඒ අනුව දිනක් ඇතුළත රුපියල අවප්‍රමාණය වූ වැඩිම ප‍්‍රමාණය අද දිනයේ වෙයි.

මේ වන විට ලෝකයේ ප‍්‍රධාන පෙලේ මුදල් ඒකක සියල්ල හමුවේ රුපියල දරුණු කඩා වැටීමකට ලක්ව ඇති බව මහ බැංකු වාර්තාව පෙන්වයි.

වාර්තාව මෙතනින්

87 views
Main News