අද පත් කල දිස්ත‍්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් මෙන්න…

August 12, 2020 at 4:40 pm | lanka C news
අද පත් කල දිස්ත‍්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන් මෙන්න…

දිස්ත්‍රික්ක 25 සඳහාම දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකර කමිටු සභාපතිවරුන් පත් කිරීම අද දිනයේ සිදු කරන ලදී.

කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම පත් කිරීම ද සිදු කෙරිණි.

අද දිනයේ පත් කරන ලද සභාපතිවරුන් මෙසේය.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – ප්‍රදීප් උඳුගොඩ මහතා
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – සහන් ප්‍රදීප් මහතා
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය -සංජීව එදිරිමාන්න මහතා
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සම්පත් අතුකෝරල මහතා
මාතර දිස්ත්‍රික්කය – නිපුන රණවක මහතා
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – උපුල් ගලප්පති මහතා
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය – වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටෙගොඩ මහතා
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය – එස්.බී. දිසානායක මහතා
අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය – එච්. නන්දසේන මහතා
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය -අමරකීර්ති අතුකෝරල මහතා
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය – ඩී. වීරසිංහ මහතා
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – කපිල අතුකෝරල මහතා
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – ගුණපාල රත්නසේකර මහතා
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය – අසෝක ප්‍රියන්ත මහතා
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – සුදර්ශන දෙනිපිටිය මහතා
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය -කුමාරසිරි රත්නායක මහතා
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – අකිල එල්ලාවල මහතා
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රාජිකා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – අන්ගජන් රාමනාදන් මහතා
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය – ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය -කේ. දිලීපන් මහතා
මන්නාරම/මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක – කාදර් මස්තාන් මහතා

44,191 views
Main News