අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල ඉහළ දමයි

September 26, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල ඉහළ දමයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 12.5kg ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 195 කින් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව  මෙතෙක් රුපියල් 1538 වූ ගෘහස්ථ ගෑස්ගෑලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1733 ක් වනු ඇත.

430 views
Main News