අද විද්‍යාත්මක කැබිනට් ඇමතිලා විතරයි.. විද්‍යාත්මක රාජ්‍ය-නියෝජ්‍ය ඇමති සංශෝධනය හෙට..

May 1, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
අද විද්‍යාත්මක කැබිනට් ඇමතිලා විතරයි.. විද්‍යාත්මක රාජ්‍ය-නියෝජ්‍ය ඇමති සංශෝධනය හෙට..

අද දිනයේ සිදු කරන්නේ කැබිනට් ඇමති සංශෝධනය පමණක් යයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් හෙට දිනයේ සංශෝධනය සිදු කරනු ඇත.

38 views
Main News