අධිකාරියේ අනියම් ඇසුරෙන් සේවකයින් පීඩාවට..

February 22, 2019 at 1:20 pm | lanka C news
අධිකාරියේ අනියම් ඇසුරෙන් සේවකයින් පීඩාවට..

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ මෑතකදී නීති විරෝධී ආකායට උසස්වීමක් ලබාගනු ලැබු පරිපාලන නිලධාරීනියක් පිළිබඳ අප සංගමය වෙත තොරතුරු ලැබී ඇත.

පසු ගිය පලාත් පාලන මැතිවරණ සමයේ මෙම පත්වීම සදහා නීති විරෝධී ආකරයට ,කිසිදු අභ්‍යන්තර බදවා ගැනීමක් පිළිබඳ අනිකුත් සේවකයන් වෙත දැනුම් දීමක් සිදු නොකර,අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත මෙම නිලධාරීනියගේ අයදුම්පත පමනක් යොමු කර උසස්වීම් ලබා ගෙන ඇත.

තවද විමර්ශන නිලධාරීනියක් ලෙස සේවයට එක් වී ඇති මෙම කාන්තාව අධ්‍යක්ෂවරයක් සමග කලක පටන් පැවති අනියම් ඇසුර නිසා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ අනුමත පරිපාලන නිලධාරී තනතුරට, බදවා ගැනිමේ පටිපායේ සදහන් මුලීක සුදුසුකම් වලින් බැහැරව එවකට පරිපාලන නිලධාරී තනතුරට අන්තර් ග්‍රහනය කර ඇත.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සේවකයින් මහත් පීඩාවකට පත් කරමින් සේවය කරන මෙම නිලධාරිනිය පිළිබඳ එවකට මෙන්ම වර්තමානයේ සිටින පරිපාලනය වෙතද දිගින් දිගටම සේවකයින් පැමිණිලි කර ඇති අතර ඇය පවත්වාගෙන යන අනියම් ඇසුර නිසා කිසිදු පියවරක් නොගන්නා බව අප සංගමය වෙත දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

මෑතකදී අධ්‍යක්ෂගේ සේවය විනය පියවර මත අනිවාර්යය නිවාඩු යැවීමට බලධාරීන් කටයුතු කල අතර එම කාල සීමාවේදී තවත් අධ්‍යක්ෂවරෙයක සමග අනියම් ඇසුරක් පවත්වනවා ගැනීමට මෙම නිලධාරීනිය යොමුවී ඇත.

අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරන පුද්ගලයාට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ මීට පෙරත් විවිධ චෝදනාවට ලක් වු පුද්ගලයකු බව අප සංගමය කල විමසුමකදී අනාවරණය වී ඇත.

පොදු දේපල අවබාවිතය මෙන්ම තමන් භාවිතා කරන වහානයේ ඩීසල් ඉන්ධන බිල් වෙනුවට මිල අධික පෙට්රල් බිල් යොමු කර මුදල් ලබා ගැනීමට චෝදනා ලක්වු පුද්ගලයකු බව දැන ගැනීමට ලැබී ඇත.

අඩු සුදුසුකම් මත පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ මුදල් අධ්‍යක්ෂ තනතුරට 2009 වසරේ බදවාගෙන ඇති අතර එ පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් වාර්තාවෙන් තහවුරු කර ඇත

මෙවැනි පුද්ගලයන් සමග අනියම් ඇසුරක් පවත්වනවාගෙන යමින් අධිකාරියේ ඉදිරි ගමනට මහත් හානියන් කරන මෙම නිලධාරිනිය පිළිබඳ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ගනු ලබන ක්‍රියා මාර්ගය කුමක්දැයි අප සංගමය විමසා සිටීමට කැමැත්තෙමු.

රටට මහත් සේවාවක් ලබාදීමට ඇති මෙවන් ආයතන තුල මෙවැනි අනිියම් ඇසුරු ඇතිවීම තුලින් සමස්ත බදු ගෙවන ජනතාව විශාල අසාධාරණයක් ඇතිි වන බව අප සංගමය පෙන්වා දීමට කැමැත්තෙමු.

ජෙහාන් ප්‍රනාන්දු
සභාපති
සමස්ත ජනතා පාරිභෝගික සංවිධානය

301 views
Main News