අධික වැස්සට නැවත පදිංචි ගම්මාන මාර්ග දැඩි අබලන් වෙයි… පාසල් දරුවන් දැඩි පීඩාවක…

November 7, 2018 at 2:05 am | lanka C news
අධික වැස්සට නැවත පදිංචි ගම්මාන මාර්ග දැඩි අබලන් වෙයි… පාසල් දරුවන් දැඩි පීඩාවක…

වව්නියාව දිස්ත්‍රීක්කයට මේ දිනවල ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් නැවත පදිංචි ගම්මාන රැසක මාර්ග දැඩි අබලන් තත්වයේ පැවතීම හේතුවෙන් ගමනාගමනයට දැඩි බාධා සිදුව ඇති අතරම වැඩි වශයෙන් පාසල් දරු දැරියන් අපහසුතාවයන්ට පත්වන බවට ගම්වාසීන් කියා සිටිති.

වව්නියාවේ නැවත පදිංචි ගම්මානයන්හි මාර්ග කොන්ත්‍රාත් කරුවන් විසින් වර්ෂාවට පෙර පිළිසකර නොකිරීමත් පිළිසකර කරන ලද මාර්ග අවධිමත්ව පිලිසකර කිරීමත් හේතුවෙන් වව්නියාවේ ගම්මාන රැසක මාර්ග අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් එකම මඩ ගොඩක් වී ඇති බවට ගම්වාසීන් කියා සිටිති.

මේ දිනවල උදෑසන කාලයේදී පාසල් ළමුන් පාසල් වෙතට යාමේදී මාර්ග වල ගමන් කිරීමට තරම් නොහැකි තත්වයක් පැවතීමත් මාර්ගයන් එකම මඩ ගොඩක්ව පැවතීමත් හේතුවෙන් පාසල් වෙතට ගමන් කරන ළමුන්ගේ නිල ඇඳුම් මඩත් සමග යාම හේතුවෙන් එම පාසල් ළමුන් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව සිටිති.

ඇතම් මාර්ගයන්හි පිළිසකර කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් කරුවන් විසින් බොරලු ගොඩවල් මාර්ගයන් වෙතට ගෙනවිත් දැමීමත් වර්ෂාව හේතුවෙන් පිළිසකර කිරීම් නැවතීමෙන් බොරලු වර්ෂාවට සේදී ගොස් මාර්ගයන්හි ගොඩ ගැසීම හෙතුවෙන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට නොහැකි තත්වයක් පැවතීම හේතුවෙන් එම මාර්ග පිලිසකර කර දෙන මෙන් වව්නියාවේ නැවත පදිංචි ගම්වාසීන් වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටිති.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

93 views
Main News