අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු ඉහල දමයි…

March 5, 2019 at 6:48 pm | lanka C news
අධිවේගී මාර්ග ගාස්තු ඉහල දමයි…

කාර්ය බහුල වේලාවන්හිදි අධිවේගී මාර්ගවල ගමන් කරන වාහනවලින් අයකරන ගාස්තුව ඉහල දැමීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

ඒ අනුව කාර්යබහුල වේලාවන්හි එම මාර්ගවල ගමන් කරන වාහනවලින් රුපියල් 100ක අමතර ගාස්තුවක් අය කරන බව මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

368 views