අධිවේගය හදන්න වියදම වැඩි බිංගෙවල් නිසා.. ලාබෙට අධිවේග හදන්න ඇවිත් මාධ්‍ය හමුවේ නාගනී..

November 11, 2016 at 3:50 pm | lanka C news
අධිවේගය හදන්න වියදම වැඩි බිංගෙවල් නිසා.. ලාබෙට අධිවේග හදන්න ඇවිත් මාධ්‍ය හමුවේ නාගනී..

නව රජය යටතේ අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමට යන වියදම පසුගිය රජයට වඩා වැඩි වන්නේ මන්දැයි කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී කැබිනට් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශකවරුන්ගෙන් මාධ්‍යවේදීන් කල විමසීමේදී ඇමතිවරුන් දෙදෙනාම අසීරුතාවයට පත් විය.

144 views