අධිවේගී මාර්ග පිරී ඉතිරී යති.. ආණ්ඩුවේ දිනක ආදායම කෝටි දෙකහමාරයි..

April 9, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
අධිවේගී මාර්ග පිරී ඉතිරී යති.. ආණ්ඩුවේ දිනක ආදායම කෝටි දෙකහමාරයි..

ඊයේ දිනය තුල දක්‍ෂිණ හා කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයන්හි ධාවනය වූ වාහනවලින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 25කට ආසන්න මුදලක් උපයා තිබේ.

ඊයේ දිනය තුල දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන 65,000කට වැඩියෙන් හා  කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ 30,000කට වැඩියෙන් ලෙස වාහන 95,000කට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ධාවනය වී ඇත.

අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන ජනතාව හේතවෙන් මෙසේ අධික වාහන ප‍්‍රමාණයක් මෙම මාර්ගයන්හි ධාවනය වන අතර ඉදිරි සතිය තුලම මේ ආකාරයේ ආදායම් ලැබෙතැයි අධිකාරිය විශ්වාසය පල කරයි.

316 views