අනවසර වෙලදසැල් ඉවත් කරයි.. වෙලදුන් නොසන්සුන්…

June 20, 2020 at 6:32 am | lanka C news
අනවසර වෙලදසැල් ඉවත් කරයි.. වෙලදුන් නොසන්සුන්…

හැටන් දික්ඔය නගර සභාව යටතේ පාලනය වන හැටන් මහජන වෙලදපොලට පිටුපස පාරිභෝගිකයන්ට අවහිර වන සේ පවත්වාගෙන ගිය අනවසර වෙලදසැල් කඩා ඉවත් කිරිමට හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් කටයුතු කලන ලදී .

එම අනවසර වෙලදසැල් වල වෙලදාම් කටයුතු ආරම්භ කිරිමට ප්‍රථම හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් සහ සේවකයින් එම ස්ථානයට පැමිණ එම අනවසර වෙලදසැල් කඩා ඉවත් කර එම වෙලදසැල් වල අලෙවි කිරිමට තිබු භාණ්ඩ සහ කඩා ඉවත් කල වෙලදසැල් වල උපකරණ නගර සභාව වෙත රැගෙන යනු ලැබුහ.

හැටන් මහජන පොල භුමිය හරහා හැටන් ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් නැවතුම්පොලට පිවිසිමට ඇති කෙටි මාර්ගයද මහජන වෙලදපොල හරහා පිහිටා ඇති අතර එම මාර්ගයේ අනවසර  වෙලදසැල් ඉදි කිරිම නිසා මහජන වෙලදසැලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම ඒ හරහා ගමන් ගන්නා පාරිභෝගිකයන්ද දැඩි පිඩාවට පත් වි සිටිහ.

මහජන වෙලදපොලට වාහන වලින් පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ද පවත්නා තත්ත්වය මත තම වාහනය ගාල් කිරිමට හෝ වාහනය හරවා ගැනිමට ඉඩක් නොමැති විමෙන්ද දැඩි අසිරුතාවයට පත් වි සිටිහ.

මහජන වෙලදපොල පිටුපස අනවසර වෙලදාමේ නිරතව සිටින වෙලදුන්ට ඉන් ඉවත් වන ලෙසට අවස්තා කිහිපයකදි හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ නිලධාරින් විසින් දැනුම් දි තිබුණද එම ඉල්ලිමට එම වෙලදුන් නිසි ප්‍රතිචාර නොදැක්විම නිසා එම වෙලදසැල් කඩා ඉවත් කිරිමට නගර සභාව නිලධාරින් කටයුතු කරනු ලැබුවේය.

641 views
Main News