අපනයනකරුවන්ට සහන…

March 23, 2020 at 2:11 am | lanka C news
අපනයනකරුවන්ට සහන…

මේවනවිට අපනයන කිරීම සදහා වන අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ මෙන්ම දැනටමත් අපනයන කිරීම සදහා නිමාකර ඇති හා සකසා ඇති භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍යයන් අපනයන කිරීමට නොහැකිව සිටින ව්‍යාපාරිකයන් සදහා සහනයක් ලබා දීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇතිබව වරාය හ නාවික කටයුතු මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

පවතින හදිසි තත්වය නිසා අපනයනය සදහා සකස් කර ඇති භාණ්ඩ හා ද්‍රව්‍යන් පවතින බවත් නිසි වේලාවට අපනයනය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් නැවත ඇණවුම් නොලැබීමේ තත්වයක් උදා වනු ඇතැයිද අපනයන ව්‍යාපාරිකයන් විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.තවද මෙයින් රටට ලැබෙන ආදායම අහිමි වන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙන.ලදී.

මේ අනුව ජොන්ස්ටන් ප්‍රනන්දු අමාත්‍යවරයා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායදුන්නේ මහතාට අපනයනකරුවන්ගේ ගැටළු සදහා අදාල ආයතන හා අංශයන් සමග සාකච්ඡා කර කඩිනම් විසදුම් ලබා දෙන ලෙසට උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

එමෙන්ම මේ දිනවල නෞකා ඒජන්තයන් ඇදිරිනීතිය නිසා සේවා සපයන්නේ නොමැති බැවින් භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමේ බහාලුම් පිලිබදව ගැටලු ඇති බවද ව්‍යාපරිකයන් පෙන්වා දෙන ලදී.

එම නිසා භාණ්ඩ අපනයන කටයුතු සදහා අවශ්‍ය වන බහාලුම් වරායෙන් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු ද සම්පාදනය කර ඇතිබව අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනන්දු පවසයි .

මේ අනුව පහත අංක හා නම් දරන නිලධාරීන් අමතා අපනයය කිරීම සදහා අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා දැනටමත් අපනයනය කිරීමට සකසා ඇති භණ්ඩ හා ද්‍රව්‍යන් අපනයන කර ගැනීමට හැකි බවත් අමාත්‍යවරයා ජොන්ස්ටන් ප්‍රනන්දු මහතා වැඩි දුරටත් පවසයි

අපනයන අධ්‍යක්ෂ දර්ශන ද සිල්වා මහතා 0714 458476
නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ රේගු (අපනයන ) සෙනෙවිරත්න මහතා 0777300372
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ රේගු සලීම් මහතා 0777358168
අධ්‍යක්ෂ බහාලුම්පරීක්ෂණ පෙරින්පනායගම් මහතා 0777274879
නියොජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුනිල් ජයරත්න මහතා 0777484664

මා‍ධ්‍ය ඒකකය
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

110 views
Main News