අපිත් ඉවරයි.. රටේ ආර්ථිකයත් ඉවරයි.. නම් දැරූ ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාරික පිරිසක් ආණ්ඩුවට කෙලින්ම කියති..

October 5, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
අපිත් ඉවරයි.. රටේ ආර්ථිකයත් ඉවරයි.. නම් දැරූ ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාරික පිරිසක් ආණ්ඩුවට කෙලින්ම කියති..

මෙරට ආර්තිකය මෙන්ම තම ව්‍යාපාරයන්ද පවතින්නේ ඉතා අසීරු තත්වයක යයි මෙරට ප‍්‍රධානතම ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසන් රජයට දන්වා ඇත.

වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් පනවන බදු එදිනෙදා උවමනාව මත සිදු කරන්නක් මිස දීර්ඝ කාලීන සැලසුමක් අනුව සිදු කරන ඒවා නොවන නිසා මෙම තත්වය උග‍්‍ර වී ඇති බවද ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ.

ඔවුන් මේ බව පෙන්වා දී ඇත්තේ ජානධිපතිවරයාගේ මූලිකත්වයෙන් ක‍්‍රියාත්මක ජාතික ආර්ථික සභාවේ හමුවකට එක්වෙමිනි.

136 views

15 Comments to “අපිත් ඉවරයි.. රටේ ආර්ථිකයත් ඉවරයි.. නම් දැරූ ප‍්‍රධාන ව්‍යාපාරික පිරිසක් ආණ්ඩුවට කෙලින්ම කියති..”

  1. david milibanda says:

    This is nothing new. Yahapalanaya from the very onset wanted to destroy the economy of the country. That is what the Imperialists want Ranil/CBK/Mangala to do.
    When Sri Lanka takes the begging bowl to the hand, America will move in and offer $ 60,000m per annum for the Trinco harbour and move in there lock stock and barrel.
    In Djiboti, this is what has happened. USA/Europeans have crept in there on annual payments.

  2. Gorilla says:

    What we should do now? Hitan and his gang should come to opposition (which is very unlikely) muslim parties should joing with oposition and gov has to go for a general election