අපිත් පෙරේරා වැස්සේ දෙන්න ආ සූර්ය විදුලිය ගැන ගීතා උගන්නවයි..

June 10, 2017 at 12:19 am | lanka C news
අපිත් පෙරේරා වැස්සේ දෙන්න ආ සූර්ය විදුලිය ගැන ගීතා උගන්නවයි..

විදුලි බල නියෝජ්‍ය ඇමති අජිත් පී. පෙරේරා හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීනී ගීතා කුමාරසිංහ අතර පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් සංවාදයක්  ඇති විය.

107 views
Main News