අපි නම දැම්මේ ‘නාමල් චම්පික රණවක’ කියලයි.. පුතා විහින්ම ‘පාච රණවක’ වූ හැටි චම්පිකගේ මව කියයි..

January 19, 2017 at 11:28 pm | lanka C news
අපි නම දැම්මේ ‘නාමල් චම්පික රණවක’ කියලයි.. පුතා විහින්ම ‘පාච රණවක’ වූ හැටි චම්පිකගේ මව කියයි..

තමන් විසින් මුලින් දැමූ නම වෙනස් කල නිසා අද තම පුතාට රටේ ජනතාව පාච රණවක කියන්නේ යයි ඇමති පාටලී චම්පික රණවකගේ මව පවසන්නේ යයි වාර්තා වෙයි.

ඇමති චම්පික රණවක රැදී සිටින විජේරාම පාරේ නිල නිවසේ මේ වන විට ඇමතිවරයාගේ මව රැදී සිටින අතර එහි යන එන බොහෝ දෙනෙකුට මව විසින් මෙම කතාව මුල සිටම පවසන බවද දැනගන්නට ඇත.

‘නාමල් චම්පික රණවක’ යයි මුලින් තමන් විසින් දැමූ නම ඔහුගේම උවමනාවට පාඨලි චම්පික රණවක කරගැනීම නිසා අද ඔහුට හැමෝම මච රණවක කියන්නේ යයිද ඇය සදහන් කරන්නේ යයිද වාර්තා වේ.

301 views
Main News