අපේ නියමුවා නිදහස් කරන්නකෝ.. පකිස්තානය හමුවේ ඉන්දියාව දණ නමා යදී…

February 28, 2019 at 3:00 pm | lanka C news
අපේ නියමුවා නිදහස් කරන්නකෝ.. පකිස්තානය හමුවේ ඉන්දියාව දණ නමා යදී…

ඊයේ දිනයේ පාකිස්ථානය විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද ඉන්දීය ගුවන් නියමුවා නැදහස් කරන්නැයි ඉන්දීය රජය පකිස්තානයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ගුවන් නියමුවා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඔහුට පහර දුන් ආකාරට හෙලා දකින බවද ඉන්දියාව මීට පෙර නිවේදනය කර තිබින.

කෙසේ වෙතත් පසුව නිකුත් කරන ලද වීඩියෝවකින් ඉන්දීය ගුවන් නියමුවා තියා සිටියේ පකිස්තානය තමනට ටහදෙින් සලකන බවයි.

ගුවන් නියමුවා අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ඉන්දීය ආණ්ඩුව බලවත් ලෙස ඉන්දියානුවන්ගේ දෝෂ දර්ෂණයට ලක් වෙමින් සිටිති.

307 views
Main News