අයවැයෙන් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමේ…

October 29, 2016 at 12:00 pm | lanka C news
අයවැයෙන් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමේ…

2017 අයවැය යෝජනාවලියෙන් තවත් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමීමට නියමි බව වාර්තා වෙයි.

ආදායම් බද්ද, උපයනවිට ගෙවීමේ බද්ද, ආර්ථික සේවා බද්ද ආදී බදු වර්ග ගණනාවක් ඒ අතර වන බවත් ඒවා ආදායම් මට්ටම් කිහිපයක් යටතේ සෑහෙන අනුපාතයකින් ඉහළ දමනු ඇති බවත් පැවසෙයි.

වැට් බදු සංශෝධනය නොවැම්බර් පළමුවැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක වන අතර අයවැය සම්මක වීමෙන් පසු මෙම බදු සංශෝධනද ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

124 views
Main News