අයවැයෙන් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමේ…

October 29, 2016 at 12:00 pm | lanka C news
අයවැයෙන් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමේ…

2017 අයවැය යෝජනාවලියෙන් තවත් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමීමට නියමි බව වාර්තා වෙයි.

ආදායම් බද්ද, උපයනවිට ගෙවීමේ බද්ද, ආර්ථික සේවා බද්ද ආදී බදු වර්ග ගණනාවක් ඒ අතර වන බවත් ඒවා ආදායම් මට්ටම් කිහිපයක් යටතේ සෑහෙන අනුපාතයකින් ඉහළ දමනු ඇති බවත් පැවසෙයි.

වැට් බදු සංශෝධනය නොවැම්බර් පළමුවැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක වන අතර අයවැය සම්මක වීමෙන් පසු මෙම බදු සංශෝධනද ක‍්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

99 views

2 Comments to “අයවැයෙන් බදු වර්ග ගණනාවක් ඉහල දැමේ…”

 1. Nimal says:

  I am very happy for Toyyas

  • Sam says:

   Y ? pls be happy with your self also. What are you getting by being happy for Toyyas now. This is not a time to laugh at others for their past foolish decisions; when you do that it shows that you are a big fool now.
   We need to be unite to send this government home……