අයවැය දෙවැනිවර කියවීම 2/3න් සම්මතයි.. නිල විපක්‍ෂයත් අයවැයට පක්‍ෂ වෙයි..

November 16, 2017 at 7:04 pm | lanka C news
අයවැය දෙවැනිවර කියවීම 2/3න් සම්මතයි.. නිල විපක්‍ෂයත් අයවැයට පක්‍ෂ වෙයි..

2018 වසර සදහා වූ අයවැය යෝජනාවලිය දෙවන වර කියැවීම අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඡන්ද 151ක් අයවැයට පක්‍ෂව හා අයවැයට විපක්‍ෂව ඡන්ද 58 ලැබින.

ආන්ඩුව සමග එක්ව දෙමල සන්ධානය අයවැයට පක්‍ෂව ඡන්දය භාවිත කල අතර ඒකාබද්ද විඵක්‍ෂය සමල ජවිපෙ අයවැයට විරුද්දව ඡන්දය ලබා දුන්හ.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය හෙට දිනයේ සිට ආරම්භ වෙයි.

105 views

3 Comments to “අයවැය දෙවැනිවර කියවීම 2/3න් සම්මතයි.. නිල විපක්‍ෂයත් අයවැයට පක්‍ෂ වෙයි..”

  1. Niru says:

    Shows My3palan has lost control. Where is datha??

  2. Ruwan says:

    why mahinda not vote against aya weya

Main News