අයවැය දෙවැනි වර කියැවීම සම්මතයි.. TNA පක්‍ෂ වෙයි.. ශ‍්‍රීලනිප පිරිසක් වර්ජනයේ..

March 12, 2019 at 6:12 pm | lanka C news
අයවැය දෙවැනි වර කියැවීම සම්මතයි.. TNA පක්‍ෂ වෙයි.. ශ‍්‍රීලනිප පිරිසක් වර්ජනයේ..

අයවැය දෙවැනි වර කියැවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී ඇත.

අයවැයට පක්‍ෂව ඡන්ද 117ක් හා විපක්‍ෂව 76ක් ලැබී තිබින .

විපක්‍ෂයේ ඉල්ලීම මත නමින් ඡන්දය විමසීම සිදුකරන ලදී.

දෙමල ජාතික සන්ධාන මන්ත‍්‍රීවරුන්ද අයවැයට පක්‍ෂය ඡුන්දය දුන්හ.

ශ‍්‍රීලනිප මන්ත‍්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු විරුද්දව ඡන්දය දුන් අතර පිරිසක් වර්ජනය කර සභාවෙන් පිටවිය.

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂ මන්ත‍්‍රී පිරිස හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරුද්දව ඡුන්දය දුන්හ.

74 views
Main News