අරක්කු බෝතල්වල අලවන්න ස්ටිකර් කෝටි 38ක්… මුද්‍රණ ටෙන්ඩරය හොර සමාගමකට යෝජනා කරයි..

December 19, 2016 at 4:40 pm | lanka C news
අරක්කු බෝතල්වල අලවන්න ස්ටිකර් කෝටි 38ක්… මුද්‍රණ ටෙන්ඩරය හොර සමාගමකට යෝජනා කරයි..

මෙරට අලෙවි කරන සියළු මත්පැන් බෝතල්වල ඇලවීමට විශේෂ ස්ටිකරයක් හදුන්වාදීම සදහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ කැබිනට් යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ප‍්‍රතික්‍ෂෙප වී ඇත.

එම ස්ටිකර් මිලියන 384ක් මුද්‍රණය කිරීමට ටෙන්ඩරය ලබා දීමට යෝජනා කර තිබුනේ ප‍්‍රසම්පාදිත අභියාචනා මණ්ඩලයකින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරන ලද ආයතනයකට නිසා මෙම යෝජනාව ප‍්‍රතික්‍ෂෙප වී තිබේ.

එහදී ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත්තේ වෙනත් සමාගමක් තෝරා ගැනීමට නැවත ටෙන්ඩර් කැදවන ලෙසයි.

යෝජනා කර තිබූ සමාගම ප‍්‍රබල දේශපාලඥයෙකුගේ සමීත හිතවත්කමක් ඇතැයිද කලින් වාර්තා පල විය.

1,637 views
Main News