අර්තාපල්, රතුළුණු, බඩඉරිගු බදු ඉහල දැමේ..

February 2, 2019 at 6:48 pm | lanka C news
අර්තාපල්, රතුළුණු, බඩඉරිගු බදු ඉහල දැමේ..

ආනයනික අර්තාපල්, රතුළුණු හා බඩ ඉරිගු සදහා රජය විසින් ආනයන බදු ඉහල නංවා තිබේ.

අර්තාපල් කිලෝවක් සදහා රුපියල් 30ක් හා බඩ ඉරිගු කිලෝවක් සදහා රුපියල් 10ක් ලෙස බදු වැඩි කර ඇත.

දේහීය ගොවියා රැක ගැනීම සදහා මෙම පියවර ගත් බව රජය කියා සිටී.

163 views
Main News