අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලට තීරණ වෙනම ආණ්ඩුවකින්ද..

June 30, 2019 at 8:02 am | lanka C news
අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලට තීරණ වෙනම ආණ්ඩුවකින්ද..

සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරි විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් නිකුත් කර ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලට තීරණ වෙනම ආණ්ඩුවකින් ද?

රාජ්‍ය සේවය හා සේවකයන් සදහා රජය මගින් ගනුලබන ඉතා සංවේදී තීරණ මේ වන විට අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා, හා ව්‍යාවස්තාපිත ආයතන සදහා ක්‍රියාත්මක නොකිරීමේ තත්ත්වයකට මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් කටයුතු සිදු කර ඇත.

සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයින් උදෙසා රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් එහි අමාත්‍යවරයා,කැබිනට් මණ්ඩලය තුල ක්‍රියාකරන අතර ,ඔහු විසින් කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන පත්‍රිකා මගින් අනුමත වන රාජ්‍ය සේකයින් සදහා වන ගෙවීම් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන සදහා ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වගකීමක් මුදල් අමාත්‍යාංශ වෙත පවතී. මක් නිසාද යත් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන, සංස්ථා හා ව්‍යාවස්තාපිත ආයතන වල සේවකයින් සදහා වෙනම අමාත්‍ය වරයකු කැබිනට් මණ්ඩලය තුල ක්‍රියා නොකරන නිසාවෙනි.

නමුත් මෑතක සිට එම වගකීම මුදල්ම අමාත්‍යාංශය මගින් ඉතා අශිෂ්ඨ ලෙස පැහැර හැර ඇත.සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයින් සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2018 වසරේ අනුමත කල රාජ්‍ය සේවක සංයුක්ත දීමනාව මේ වන තෙක් කිසිදු අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා හ ව්‍යාවස්තාපිත ආයතනයකට ගෙවීම සදහා මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් අනුමත කර නොමැත.එමගින් එම ආයතන වල සේවය කරන රියදුරන් හා ක්ෂේත්‍ර රාජකාරී වල නිරත සේවකයින් බලවත් අසාධාරණයකට ලක්ව ඇත.

තත්වය මෙසේ තිබියදී රජයේ අයවැය මගින් සමස්ත රාජ්‍ය සේවකයින් උදෙසා වැඩිකල රුපියල් 2500ක දීමනාව ගෙවීම සම්බන්ධවද ,අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලට මේ වන තෙක් කිසිදු චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර නොමැත .මෙමගින් පෙනීයන කරුණ නම් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වගකිවයුතු නිලධාරීන් හිතා මතා තම වගකීම පැහැර හැර ඇති බවයි.

මේ පිළිබඳ අප සංගමය දිගින් දිගටම ජනාධිපතිතුමන්, අගමැතිතුමා වෙත ලිඛිතව දැනුවත් කර ඇත.

අප සංගමය විමසා සිටින පැනයක් වේ.එනම් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වලට වෙනම ආණ්ඩුවක් මගින් තීරණ ලබා දිය යුතුද යන්නයි.

මේ පිළිබඳ වගකිවයුතු ආයතන කටයුතු සිදු නොකරන්නේ නම් සමස්ත අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන වල සේවකයින් සමග දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට අප සංගමය කටයුතු සිදුකරන බව දන්වා සිටීමට කැමැත්තෙමු.

ලංකා දික්කුඹුර
ප්‍රධාන ලේකම්
සමස්ත ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරි විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සංගමය

520 views
Main News