අරුන්දින ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇත්තේ අගමැතිගේ උපදෙස් මත ජනාධිපතිගේ අත්සන යටතේ යැවූ ලිපියකින්..

September 12, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
අරුන්දින ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇත්තේ අගමැතිගේ උපදෙස් මත ජනාධිපතිගේ අත්සන යටතේ යැවූ ලිපියකින්..

අරුන්දික ප‍්‍රනාන්දු මහතා අද දිනයේ සිට සංචාරක සංවර්ධන හා කි‍්‍රස්තියානි ආගමික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් කලේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46:3(අ) යටතේ ඇති බලතල අනුව යයි ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කර ඇත. Link

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46:3(අ) ව්‍යවස්ථාව ‘අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත ජනාධිපතිවරයා අත්සන යටතේ යවනු ලබන ලිපියක් මගින් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත්’ ලෙස සඳහන් වෙයි.

126 views
Main News