අල්ලස් කොමිසමේ ලොක්කාට පඩි දෙකක් ගෙවන්න කැබිනට් අනුමැතිය..

April 10, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
අල්ලස් කොමිසමේ ලොක්කාට පඩි දෙකක් ගෙවන්න කැබිනට් අනුමැතිය..

අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙෂ කටයුතු කරන ජනාධිපති නිතීඥ සරත් ජයමාන්න මහතාට අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් තනතුරට හිමි මාසික වැටුපත් අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට හිමි අමාත්‍යංශ ලේකම් දීමනාව ද ගෙවීම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත.

එසේම සොලිසිටර් ජනරාල් තනතුරට හිමි නිවාස කුලී දීමනාව ඇතුළු අනෙකුත් දීමනාද අල්ලස් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුරට හිමි දුරකථන දීමනාව හා ඉන්ධන දීමනාවද ගෙවීමට තීරණය කර තිබේ.

65 views