අලියා අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා කතරගම පෙරහැර පවත්වන්න බැරි වෙයි.. – බස්නායක නිලමේ

October 9, 2016 at 5:30 pm | lanka C news
අලියා අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා කතරගම පෙරහැර පවත්වන්න බැරි වෙයි.. – බස්නායක නිලමේ

අපරාධ පරීක්‍සණ දෙපාර්තමේන්තුව හා වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් බානු හස්තියා අත්අඩංගුවට ගැනීම නිසා කතරගම දේවාලයේ පෙරහැර පැවැත්වීම ගැටළුවක් වී ඇති බව දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ පියතිස්ස කුමාරගේ මහතා පවසයි.

මේ වන විට පෙරහැර ඇතුන් ලබා ගැනීමේ බරපතල ගැළුවකට මුහුණ පා ඇතැයි කී ඔහු පින්නවල සිටින ඇතල් පෙරහැරක ගෙයා යාමේ පුහුණුවක් නැතැයිද කියා සිටියේය.

දැනට දේවාලයේ සිටින වාසනා ඇතාට අවුරුදු 50ක් ඉක්වමා ඇති නිසා අලුතින් ඇතුන් කිහිප දෙනෙකු ඉක්කමනින් පුහණු කල යුතුය ඇතැයිද පවසන ඔහු එසේ නැතොත් පෙරහැර පැවැත්වීම බරපතල ගැටළුවක් වනු ඇතැයිද පැවසීය.

401 views