අලුත් අවුරුද්දේ විදුලි සැපයීම අර්බුදයක.. විදුලි ඉංජිනේරුවෝ හදිසියේ රැස්වෙති..

April 8, 2019 at 12:00 pm | lanka C news
අලුත් අවුරුද්දේ විදුලි සැපයීම අර්බුදයක.. විදුලි ඉංජිනේරුවෝ හදිසියේ රැස්වෙති..

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉන්ජිනේරු සන්ගමයේ විශේෂ රැස්වීමක් අද පැවැත්වෙයි.

ඒකාබද්ධ ඉන්ජිනේරු සේවයේ නිරතව සිටිනා ඔවුන් ඇතුලු අනෙකුත් සේවකයින් සදහා වැටුප් සම්බන්ධ ගැටළුවක් මත මෙම හදිසි රැස්වීම පවත්වයි.

දැනට පවතින විදුලි කප්පාදුව හා ඒ හා බැදුනු වෙනත් කාරණා අනුව ඉදිරි අලුත් අවුරුදු සමයේ විදුලිය ලබාදීම ඉතා අභියෝගයක්ව තිබියදී මෙම වැටුප් කප්පාදුව සිදු කර ඇති බවට සංගමය චෝදනා කරයි.

240 views