අලුත් අවුරුද්දේ හැටන් පොලිසියෙන් සහජිවනය.. කිරි උතුරුවා තේ පැන් සංග්‍රහයක්..

April 15, 2019 at 8:02 am | lanka C news
අලුත් අවුරුද්දේ හැටන් පොලිසියෙන් සහජිවනය.. කිරි උතුරුවා තේ පැන් සංග්‍රහයක්..

හැටන් මුලස්ථාන පොලිසිය මගින් ලැබුවා වු සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සමරමින් ප්‍රදේශයේ සිංහල දමිල මුස්ලිම් ජනතාව එක් කරගනිමින් සහජිවනය සංකේතවත් කරමින් කිරි උතුරුවා තේ පැන් සංග්‍රහයක් (14) පවත්වනු ලැබුණි.

හැටන් මුලස්ථාන පොලිසියේ ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක එ.එල්.එම් ජමින් මහතා විසින් මෙම තේ පැන් සංග්‍රහය සංවිධානය කර තිබුණි.

හැටන් පොලිසිය ඉදිරිපිට නැකතට අනුව කිරි උතුරුවා පසුව ආහාර අනුභවය සදහා ප්‍රදේශයේ සිංහල දමිල මුස්ලිම් ජනතාවට ආරාධනා කර තිබුණි.

හැටන් පොලිසිය මගින් පැවැත් වු තේ පැන් සංග්‍රහයට ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ ප්‍රදේශවාසින් විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටිය

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ                       

31 views
Main News