අලුත් ආදායම් බද්දෙන් විනිසුරුවන්ටත් රත්වෙන්න වැදෙයි.. විසුරුවන් නොසතුටින්..

May 15, 2018 at 6:25 am | lanka C news
අලුත් ආදායම් බද්දෙන් විනිසුරුවන්ටත් රත්වෙන්න වැදෙයි.. විසුරුවන් නොසතුටින්..

රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති නව බදු පනත අනුව ලක්ෂයකට වඩා වැඩි වැටුප් ලබන සියලු රජයේ හා පුද්ගලික අංශ සේවකයන් ආදායම් බදු ගෙවිය යුතුය.

අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට මෙන්ම නීති ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරන රජයේ නිලධාරීන්ට මෙම බදු ක්‍රමය යටතේ සැලකිය යුතු ආදායම් බදු ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට සිදුව ඇත.

මේ තත්වය නිසා විනිසුරුවරුන් මෙන්ම රජයේ නීති නිලධාරීන් දැඩි නොසන්සුන්තාවකට පත්ව ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

නව ආදායම් බද්ද මූලික වැටුපට පමණක් නොව සියළු දීමනාවන්ද සහිතව ගණනය කිරීම නිසා සැලකිය යුතු බදු මුදල්ක් ගෙවීම්ට ඔවුනට සිදුවී ඇත

114 views
Main News