අලුත් නායක කතා අවසන්.. තව දුරටත් නායකයා රනිල්.. අද තීන්දුයි..

August 14, 2020 at 4:40 pm | lanka C news
අලුත් නායක කතා අවසන්.. තව දුරටත් නායකයා රනිල්.. අද තීන්දුයි..

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය තවදුරටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබාදීමට තීරණය වී තිබේ.

අද පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී තීරණය කර ඇත්තේ පක්ෂයට අලුත් නායක පත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල වෙනස් කිරීමටයි.

පක්ෂය සඳහා නව නායකයෙකු තෝරා ගැනීමේදී කාලයට ඉඩ දෙමින් සහ තරුණයන් අතර නිතර අධීක්ෂණයට ලක් කළ යුතු බව සාකච්ඡා වී ඇත.

එම සියළු ලු කාරණා සැලකිල්ලට ගනිමින් නව නායකයා තෝරා ගැනීම ඉතා ප්‍රවේශමින් සිදු කර යුතු බවද කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයේ අදහස වී තිබේ.

85,917 views
Main News