අලුත් රාජ්‍ය-නියෝජ්‍ය ඇමති දිවුරුමට සූදානම්..

November 27, 2019 at 8:02 am | lanka C news
අලුත් රාජ්‍ය-නියෝජ්‍ය ඇමති දිවුරුමට සූදානම්..

නව රජයේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් දිවුරුම්දීම අද දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතය.

අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මෙම දිවුරුම්දීම සිදු කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කරමින් ඇත.

මීට අමතරව අමාත්‍යංශ සදහා නව ලේකම්වරුන් පත්කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

144 views