අලුත් ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කරගෙන නොවැම්බරයේ ජනමත වචාරණයක්..

September 9, 2017 at 1:20 pm | lanka C news
අලුත් ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කරගෙන නොවැම්බරයේ ජනමත වචාරණයක්..

අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් සදහා පත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු මෙහෙයුම් කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව ඉදිරි සති තුන හතරක කාලය තුලදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර දින කිහිපයක් ඇතුලත එය සම්මත කර ගැනීමට රජය අදහස් කර සිටී.

ඉන් අනතුරුව අවසන් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සැකසීමටද අදහස් කර සිටින අතර එයද පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමෙන් පසුව නොවැම්බර් මාසයේදී ඒ සදහා ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමටද රජය සූදානම් වන බව වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණයට පෙර ජනමත විචාරණය පැවැත්වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බව ඉහල පෙලේ ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

40 views
Main News