අලූත් පක්‍ෂයට සාමාජිකයින් දස ලක්‍ෂයක් එකවර බදවාගන්නවා.. කිසිදු සාමාජිකයෙකුට පක්‍ෂ දෙකක සාමාජිකත්ව බෑ..

November 7, 2016 at 6:48 pm | lanka C news
අලූත් පක්‍ෂයට සාමාජිකයින් දස ලක්‍ෂයක් එකවර බදවාගන්නවා.. කිසිදු සාමාජිකයෙකුට පක්‍ෂ දෙකක සාමාජිකත්ව බෑ..

මෑතකදී පිහිටුවන ලද නව දේශපාලන පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට සිටින මුල්ම කණ්ඩායමේ තමන්ද සිටින බව හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

නව පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය ගන්නා වෙනත් පක්‍ෂවල සාමාජිකයන්ගේ සාමාජිකත්ව අහෝසි කර හෝ වෙනත් මර්දන ක්‍රියාවලින් ගමන වැළැක්වීමට හැකියාවක් නැතැයිද ඒ මහතා පවසයි.

නව පක්‍ෂයට එකවර ලක්ෂ 10ක් සාමජිකයින් බඳවා ගැනීමට සූදානම් බවද පවසන ඔහු නව පක්‍ෂයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව සාමාජිකත්වය ගන්නා කිසිවෙකුත් වෙනත් පක්ෂයක සාමාජිකත්වය දැරිය නොහැකි බවද කියා සිටියේය.

13 views
Main News