අලූත් පක්‍ෂයේ ෆේස්බුක් ගිණුමට පැය 24න් Like 17000 පනී… ශ‍්‍රිලනිපය අද වන තෙක් 40,000යි..

December 23, 2016 at 6:48 pm | lanka C news
අලූත් පක්‍ෂයේ ෆේස්බුක් ගිණුමට පැය 24න් Like 17000 පනී… ශ‍්‍රිලනිපය අද වන තෙක් 40,000යි..

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නව දේශපාලන පක්‍ෂයේ නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ඊයේ දිනයේ ආරම්භ වී පළමු දිනය තුල ඊට 17,000 ඉක්මවූ පිරිසක් කැමැත්ත පල කර ඇත.[Link]

දැනට කලකට පෙර ආරම්භ කරන ලද ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂයේ නිල ෆේස්බුක් ගිණුමට මේ වන විටද කැමැත්ත පල කර ඇත්තේ 41,000ට මදක් වැඩි පිරිසකි. [Link]

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නිල ෆේස්බුක් ගිණුමට 261,000ට වඩා වැඩි පිරිසක් කැමැත්ත දක්වා ඇත. [Link]

35 views

One Comment to “අලූත් පක්‍ෂයේ ෆේස්බුක් ගිණුමට පැය 24න් Like 17000 පනී… ශ‍්‍රිලනිපය අද වන තෙක් 40,000යි..”

  1. KGB says:

    Be careful, when you analyse Face Book Data, face book data totally under control of CIA & NSA.

    When you make a derision on that data think twice.