අලූත් ව්‍යවස්ථාවෙන් බුද්ධාගමට ප‍්‍රමුඛස්ථානය දුන්නත් අනෙක් සියළු ආගම් බුද්ධාගම හා සම කරයි..

April 29, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
අලූත් ව්‍යවස්ථාවෙන් බුද්ධාගමට ප‍්‍රමුඛස්ථානය දුන්නත් අනෙක් සියළු ආගම් බුද්ධාගම හා සම කරයි..

නව ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සදහා වූ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කෙටුම්පතේ බුද්ධාගම සම්බන්ධයෙන් විකල්ප යෝජනා 06ක්ද ඇතුළත් කර තිබේ.

මෙම සියළු යෝජනාවල බුද්ධාගම ප‍්‍රමුඛත්වයේ සැලකුණ ද අනෙක් ආගම්ද ඒ හා සම තත්ත්වයේලා සලකන බවට සදහන් වීමෙන් බුද්ධාගමට හිමි ප‍්‍රමුඛතාව අභියෝගයට ලක්ව ඇති බවට දේශපාලන නිරීක්‍ෂකයෝ කියති.

133 views
Main News