අවම දඩය රුපියල් පහලොස්දහසක් කරනවා.. දඩ ගෙවන්න බැරිනම් වැරදි නොකර ඉන්න..

November 20, 2016 at 2:10 pm | lanka C news
අවම දඩය රුපියල් පහලොස්දහසක් කරනවා.. දඩ ගෙවන්න බැරිනම් වැරදි නොකර ඉන්න..

රියදුරු බලපත්‍රය නැතිව වාහන පැදවීමේ වරදට පනවනු ලබන අවම දඩ මුදල රුපියල් පහලොස් දහසක් තෙක් වැඩි කිරීමට තීරණය කලේ යයි රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා පවසයි.

එසේම මෙතෙක් රුපියල් දහසක්ව පැවති බීමතින් රිය පැදවීමේ වරද සදහා වූ දඩ මුදල රුපියල් පහලොස් දහස තෙක් වැඩි කරන බවද ඔහු කියා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයට එක්වෙමිනි.

දඩ ගෙවීමට අකමැති නම් වැරදි නොකර සිටින්නැයිද ඔහු ඉල්ලා සිටියේය.

19 views

7 Comments to “අවම දඩය රුපියල් පහලොස්දහසක් කරනවා.. දඩ ගෙවන්න බැරිනම් වැරදි නොකර ඉන්න..”

 1. weediy banddara says:

  මෙය නමි හොදයි. 25ක් කලත් කමක් නැහැ. හැබැයි බස්රථ අවදානම ලෙස ඉරිදෙකම කපා ඉස්සර කරන ඒක . මාගර්ගය අවහිර කර ධාවනය අාදියට බස් ගැමුනුට බයේ ඉන්නෙ නැතුව කොන්ද පන අැතිව නිතිය කි්‍රයාත්මක කරන්න

  • Mahesh says:

   True. These fines are not for private buses. Impose 2500 minimum fine as you proposed! Are you scared of underworld Gemunu??? We know you are a well built person and show you have a strong back bone also!!!

   • Goviya says:

    Bus Gamunu dosen’t have any buses. He is a talker only. No support from Bus owners. Hon. Minister you must not afraid of him.

 2. Champa says:

  This is really good. We give our full support to this proposal which is applied to all drivers, be them drivers of private vehicles or buses. However, make sure no bribes are taken to cover the offenders.

  • Mahesh says:

   This is not his initial proposal. 2500 minimum should be imposed, then only theses reckless buses and lorries can be caught. Drunken driving is not common among them. He is scared of Underworld Gemunu and now deviating from the proposal.

   • Champa says:

    As far as I know, the proposal to impose a 2500 fine for reckless drivers hasn’t scrapped. These are two different offenses.

 3. wenura says:

  As my experience any other country fine are ok because they have developed there country roads in international standerded but in sri lanka were is that standerded therefore how they imposed that fine in sri lannka , first of all government has todevelop road conditions and other facilities before increase fine.